Förseningspåminnelse

Om förväntade tidskriftsnummer inte levereras enligt utgivningsplanen har du möjlighet att skicka förseningspåminnelser till leverantören. Det skickas inga förseningspåminnelser per automatik i systemet utan du måste sätta igång rutinen enligt följande. För att förseningspåminnelser ska kunna skapas, måste du ha angivit hur många dagar som ska passera efter att tidskriften borde ha levererats. Detta görs i fältet Dagar före förs. i fliken Titel i Periodika | Prenumeration. Om du inte vill kunna skicka förseningspåminnelse för en viss tidskrift låter du fältet vara tomt.

Öppna fönstret Förseningspåminnelse.

Ange om du vill söka fram försenade leveranser för alla eller specifika leverantörer i listrutan Leverantör.

Ange om du vill söka försenade tidskrifter som är kopplade till en viss enhet eller avdelning i listrutan Avdelning.

Du har möjlighet att ange vilken påminnelse sökningen avser i fältet Påminnelsesteg. Skriv 1,2 eller 3 (vilket är standardantalet). Du kan också låta detta fält vara tomt, för att söka ut alla. Påminnelsesteg måste fylla