Mjukgallra

När du har gallrat ett exemplar mjukt visas det inte i Arena eller BOOK-IT PUB. I Expertsök har exemplaret fått statusangivelsen Mjukgallrad. Försöker du låna ut ett mjukgallrat exemplar får du en varning av systemet, men exemplaret blir ändå utlånat.
Om ett mjukgallrat exemplar blir återlämnat försvinner statusangivelsen.

Gör så här för att gallra mjukt:

1. Läs in etikettnumret på exemplaret som du ska gallra.

2. Ska du gallra flera exemplar på samma gång läser du in etikettnumren på samtliga. Etikettnummer och huvuduppslag på de exemplar som lästs in ser du i multilistan nedanför.

Gallringen sker omedelbart vid inläsningen av exemplarnumret, redan innan du klickat på Stäng.

Du kan också gallra ett exemplar mjukt genom att i Exemplarinformationen, i fältet Status, välja alternativet Mjukgallra.

Om du ångrar en mjukgallring kan du återlämna exemplaret alternativt ändra status i Exemplarinformation.