Funktionsbeskrivning: Automatisk hantering av resurser

Övergripande beskrivning

Lösningen erbjuder en automatiserad rutin för hämtning och koppling av katalogposter och digitaliserat material (resurser) – samt därpå följande tilldelning av fiktivt bestånd till de berörda posterna.

 

Funktioner

Befintlig rutin för ordinarie hämtning av katalogposter från Bibliotekstjänst till det lokala systemet har kompletterats med en separat hantering av poster och resurser. De aktuella filerna hämtas "parvis" via ftp på en i förväg utpe¬kad plats för mellanlagring. Kontroll av eventuella förekomster av poster och resurser utförs normalt var tionde minut.

 

Hämtning kan också ske från annan leverantör av katalogposter, under förutsättning av att överföringarna utnyttjar ftp. Dock är lösningen begränsad till att bara hantera en källa i taget; parallell hämtning från flera leverantörer går alltså ej. Om det behövs: kontakta Axiell Su