Överskriden hylltid

Denna funktion används för att söka fram och ta bort infångade reservationer som låntagarna inte hämtat ut inom den stipulerade tiden. En förutsättning är att reservationsmeddelande eller -lapp skrivits ut. Hur lång tid medierna ska stå på reservationshyllan anger du i cirkulationsparametern Reservationer, antal hylldagar.
Här hamnar också alla kopiebeställningar med cirkulationskategori Fjärr-kopia från Fjärrlånemodulen efter ankomstregistrering.

Genom att markera en rad kan du med hjälp av knappen Katalogpost (Alt+E) komma till beståndsfliken i Expertsök eller med låntagarknappen (Alt+L) komma till låntagarposten.

Tänk på att om du genererar om kalendern får du inga träffar i Överskriden hylltid förrän dagen därpå.


Ta bort exemplar med överskriden hylltid

För att ta bort exemplar som inte hämtats och lånats av reservanterna börjar du med att öppna fönstret Överskriden hylltid. G