Tillbaka till Grunddata

Klasser

Lägga till klasser
Ändra uppgifter om klasser
Ta bort klasser
Hantera klasser per skola/enhet

I detta grunddatafönster kan du lägga till klasser per kontoorganisation och knyta dem till aktuella skolor/enheter. Långtagare kan sedan knytas till en specifik skola och klass.

Läs gärna om Använd inloggad enhet som förvald under Administration | Roller.

Här kan du skapa och förändra uppgifter om de klasser som är aktuella per skola. Du lägger till exempel bara till en klass 1A och knyter den till alla skolor där klassen är aktuell.

Lägga till klasser

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Klasser...
3. Välj kontoorganisation.
4. Klicka på Lägg till
5. Ange namnet på klassen och eventuell beskrivning. 
11. Klicka på OK.
12. Avsluta därefter arbetet med den nya klassen genom att göra kopplingar till aktuella skolor/enheter. Se Hantera klasser per skola/enhet.

 

Ändra uppgifter om klasser

Gör så här för att lägga till eller ändra beskrivningen av en befintlig klass.

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Klasser...
3. Välj kontoorganisation.
4. Markera den aktuella klassen.
5. Klicka på Ändra...
6. Gör dina ändringar.
7. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ta bort klasser

Gör så här för att ta bort en klass:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Klasser...
3. Välj kontoorganisation.
4. Markera den aktuella klassen.
5. Klicka på Ta bort...
6. Klicka på Spara eller OK.

Du kan inte ta bort klasser som används i systemet.

Hantera klasser per skola/enhet

Till varje skola/enhet kan du koppla aktuella klasser för att vara säker på vilka klasser som verkligen finns på respektive skola. Du minimerar också antalet klasser i olika listrutor till exempel när du vill söka fram alla elever på en särskild skola och klass i fönstret Sök låntagare.

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Klasser...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera den aktuella skolan/enheten.Grupprutan Klasser per enhet visar de klasser som finns tillgängliga för enheten ifråga. Grupprutan Klasser rymmer resten av de klasser som är registrerade i systemet. Klasserna är unika per kontoorganisation i systemet.
5. Om du vill koppla en viss klass till en viss enhet, markera enheten i grupprutan Enhet och markera sedan aktuell klass i grupprutan Klasser och klicka därefter på knappen < för att verkställa kopplingen. Du kan också dubbelklicka på klassen.
Om du önskar bryta en koppling mellan din enhet och en klass, markera den aktuella enheten och sedan klassen i grupprutan Klasser per enhet  och klicka sedan på knappen > för att verkställa bortkopplingen. Du kan också dubbelklicka på klassen.
6. Klicka på Spara eller OK.

Tillbaka till Grunddata