Om...

Fönstret ger dig följande information:

Version
Vilken version av BOOK-IT som finns på PC:n (klient) resp. BOOK-IT-servern.

Användare
Namnet på användaren som är inloggad i BOOK-IT, användarens identitet och roll samt när senaste inloggning har skett.

Visa detaljer:

Kontoorganisation
Namn, kortnamn, identitet kod och på den kontoorganisation som användaren tillhör. Här anges även hur många licenser som biblioteket har i sitt avtal. Licenserna är uppdelade i antal personallicenser som används och som finns tillgängliga och Z39.70-licenser.

Enhet
Namn, kortnamn, identitet och kod på den enhet som användaren valt vid inloggningen.

Cirkulationsställe
Namn och identitet på det cirkulationsställe som användaren valt vid inloggningen.

Övrigt
Adressen till BOOK-IT servern.
Adressen till den loggfil som skapas när du arbetar i BOOK-IT.  Härifrån har du möjlighet att skicka felmeddelande som inkluderar loggfil. När du klickar på knappen Loggfil öppnas fönstret felrapport där du beskriver problemet. När du klickar på knappen Skicka, skickas meddelandet med e-post till den som är angiven som Systemansvarig i Adresser, egna.