På denna sida kan du se i vilka fönster under administration som du kommer åt att redigera alla kontoorganisationer i installationen eller bara inloggad kontoorganisation.

Fönster med tillgång till eller ändring som påverkar, alla kontoorganisationer

Administration | Användare
Administration | Kalender
Administration | Exportfiler
Administration | Parameterunderhåll (både cirkulations-och systemparametrar)

Administration | Allmänt | Adresser
Administration | Allmänt | Adressetiketter
Administration | Allmänt | Bibliotek, fjärrlån
Administration | Allmänt | Enhetsgrupper
Administration | Allmänt | Externa formulär (påverkar)
Administration | Allmänt | Externa språk (påverkar)
Administration | Allmänt | Klasser
Administration | Allmänt | Länder (påverkar)
Administration | Allmänt | Organisationsstrukturer
Administration | Allmänt | Systemspråk (påverkar)
Administration | Allmänt | Valutor (påverkar)

Administration | Cirkulation | Adressplatser (påverkar)
Administration | Cirkulation | Cirkulationskategorier
Administration | Cirkulation | Cirkulationsställen
Administration | Cirkulation | Externt ekonomisystem (BOOK-IT Eco, tilläggsmodul)
Administration | Cirkulation | Låntagare - Extra1
Administration | Cirkulation | Låntagare - Extra2
Administration | Cirkulation | Låntagargrupper
Administration | Cirkulation | Låntagarkategorier
Administration | Cirkulation | Låntagarorganisationer (påverkar)
Administration | Cirkulation | Meddelandeformat
Administration | Cirkulation | Placeringar (påverkar)
Administration | Cirkulation | Status (påverkar)
Administration | Cirkulation | Åldersgrupper
Administration | Cirkulation | Övertidsavgifter, nivåer (påverkar)

Administration | Katalog | Extern auktorisering
Administration | Katalog | FreeLib, katalogiseringsformulär
Administration | Katalog | Importregler (påverkas)
Administration | Katalog | Indexering
Administration | Katalog | Katalogposttyper (påverkas)
Administration | Katalog | Kvalifikatorer (påverkas)
Administration | Katalog | Leverantörer, katalogposter
Administration | Katalog | Katalogiseringsmallar
Administration | Katalog | Marc-format
Administration | Katalog | Marc-format, beskrivning
Administration | Katalog | Medietyper
Administration | Katalog | Objektkoder
Administration | Katalog | Redigeringsformat, beskrivning
Administration | Katalog | Språk
Administration | Katalog | SRU/SRW Databaser
Administration | Katalog | Tecken
Administration | Katalog | Ändringsfält

Administration | Förvärv | Periodika | Hanteringstyper (påverkas) (tilläggsmodul)
Administration | Förvärv | Periodika | Stat1+Stat2 (påverkas) (tilläggsmodul)
Administration | Förvärv | Anslag (tilläggsmodul)
Administration | Förvärv | Leverantörer (tilläggsmodul)
Administration | Förvärv | Orderregler (tilläggsmodul)

Administration | Webb | Bildleverantörer
Administration | Webb | Medieklasser
Administration | Webb | Låntagaruppgifter
Administration | Webb| Objektkodsgrupper (påverkas)

Administration | Statistik | Åldersgrupper statistik
Administration | Statistik | Sökfrågor för Administration | Z39.50|Databaser

Administration | Z39.50 | Databaser
Administration | Z39.50 | PostSyntax

Administration | Z39.70 | Hantering
Administration | Z39.70 | Sortering


Fönster med tillgång enbart till inloggad kontoorganisation

Administration | Behörighet
Administration | Roller
Administration | Statistik
Administration | Årsstatistik
Administration | Offline

Administration | Allmänt | Adresser, egna
Administration | Allmänt | Avdelningar

Administration | Cirkulation | Kopietyper
Administration | Cirkulation | Kravtyper
Administration | Cirkulation | Meddelandemallar
Administration | Cirkulation | Meddelandetexter
Administration | Cirkulation | Placeringsregler
Administration | Cirkulation | Räkningsstatus

Administration | Katalog | Katalogiseringsmallar
Administration | Katalog | Katalogiseringsmallar, typer
Administration | Katalog | Listgrupper

Administration | Webb | Text-/reservationsinställningar

Administration | Reservationer | Reservationsregler
Administration | Reservationer | Löpnummer (tilläggsmodul)

Administration | Statistik | Statistikprofiler
Administration | Statistik | Schemalägga statistikkörning
Administration | Statistik | Importera extern data