Tillbaka till Grunddata
Åldersgrupper

Lägga till åldersgrupper
Ändra uppgifter om åldersgrupper
Ta bort åldersgrupper

I detta grunddatafönster presenteras de åldersgrupper som låntagarna kan tillhöra. Utifrån dessa åldersgrupper kan du ange olika villkor i cirkulationsparametrarna, till exempel att barn inte behöver betala övertidsavgifter.

Cirkulationsparametrar för åldersspärr är beroende av hur inställningarna i detta fönster ser ut. Om det finns fler än två åldersgrupper så måste man i cirkulationsparametrarna Åldersspärr Meddelande och Åldersspärr Giltighetsdatum ange vid vilken övergång mellan åldersgrupper som åldersspärren ska tillämpas. Läs mer i funktionsbeskrivningen Barn blir vuxen.

Här kan du lägga till, ändra och ta bort uppgifter om åldersgrupper.

Lägga till åldersgrupper
Gör så här för att lägga till åldersgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Åldersgrupper...
3. Välj kontoorganisation
4. Klicka på Lägg till...
5. Ange ett namn på åldersgruppen. Exempel: Barn, Vuxna, Tonåringar. Tänk på att inte använda för långa namn, eftersom det är risk för att inte hela namnet syns i presentationen i klienten. 
6. Ange en beskrivning av åldersgruppen i fältet Beskrivning. Alternativt kan du ange ett bindestreck eller mellanslag.
7. Ange startår, det vill säga den ålder från och med vilken en låntagare ska knytas till den aktuella åldersgruppen. Exempel: åldersgruppen Barn ges startår 0; åldersgruppen Vuxna ges startår 18.
8. Välj inställningar för Visa varning respektive Visa meddelande. En markering av Visa varning innebär att systemet skriver ut åldersgruppen med röd text i samband med utlån och i låntagarinformationens flik Allmänt. En markering av Visa meddelande innebär att systemet genererar texten Till vårdnadshavare för framför låntagarens namn på utskrifter.
9. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ändra uppgifter om åldersgrupper 
Gör så här för att ändra uppgifter om åldersgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Åldersgrupper...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera den aktuella åldersgruppen
5. Klicka på Ändra...
6. Utför din ändring
7. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ta bort åldersgrupper

Gör så här för att ta bort åldersgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Åldersgrupper...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera den aktuella åldersgruppen
5. Klicka på Ta bort
6. Klicka på Spara eller OK.

Tillbaka till Grunddata