Tillbaka till Grunddata

Åldersgrupper Statistik

Lägga till åldersgrupper
Ändra uppgifter om åldersgrupper
Ta bort åldersgrupper

Detta grunddatafönster hanterar åldersgruppering av låntagare och används i statistikuttag. Dels används åldersgrupperna i årsstatistiken för att kunna svara på frågan om antal aktiva låntagare under 18 år, dels kan du använda åldersgrupper om du har behov av att skapa statistikprofiler med variabeln Åldersgrupp låntagare och fritt kunna dela in låntagarna i önskade åldersgrupper.

Inför genereringen av årsstatistiken i början av året är det viktigt att åldersuppdelning är inställd på 0 - 17 år samt 18 och över, eftersom Kungliga biblioteket efterfrågar just denna uppdelning.

Om ni till exempel behöver behöver ta reda på hur 13- till 16-åringar lånar, så är det bara att lägga in den åldersgruppen och skapa en exemplarstatistkprofil med variablerna Åldersgrupp låntagare och Lån inkl oms.

Observera att Åldersgrupper Statistik och Åldersgrupper under Grunddata | Cirkulation är helt oberoende av varandra.

Här kan du lägga till, ändra och ta bort uppgifter om åldersgrupper.

Lägga till åldersgrupper

Gör så här för att lägga till åldersgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Statistik | Åldersgrupper Statistik...
3. Välj kontoorganisation
4. Klicka på Lägg till...
5. Ange ett namn på åldersgruppen. Exempel: Barn, Vuxna, Tonåringar. Tänk på att inte använda för långa namn, eftersom det är risk för att inte hela namnet syns i presentationen i klienten. 
6. Ange en beskrivning av åldersgruppen i fältet Beskrivning. Alternativt kan du ange ett bindestreck eller mellanslag.
7. Ange startår, det vill säga den ålder från och med vilken en låntagare ska knytas till den aktuella åldersgruppen. Exempel: åldersgruppen Barn ges startår 0; åldersgruppen Vuxna ges startår 18.
8. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ändra uppgifter om åldersgrupper

Gör så här för att ändra uppgifter om åldersgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Statistik | Åldersgrupper Statistik ...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera den aktuella åldersgruppen
5. Klicka på Ändra...
6. Utför din ändring
7. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ta bort åldersgrupper

Gör så här för att ta bort åldersgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Åldersgrupper...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera den aktuella åldersgruppen
5. Klicka på Ta bort
6. Klicka på Spara eller OK

Tillbaka till Grunddata