Inköpskorg 

Du kan använda dig av funktionen Inköpskorg för att beställa titlar från AdLibris eller Bokus. För att detta ska fungera behöver du göra vissa inställningar - se funktionsbeskrivningen för Förvärv - Inköpskorg.

Utgångspunkten kan vara Expertsök, fönstret Inköp | Beställning eller någon mängdfunktion (Mängd exemplar, Mängd katalogposter, eller Mängd reservationer).

Öppna menyalternativet Förvärv | Inköp | Inköpskorg

Markera posten och håll ner vänster musknapp. Dra katalogposten/erna till fönstret Inköpskorg. Observera att du kan ha max 17 titlar åt gången när du skickar iväg din beställning, i vissa fall färre beroende på om titel och/eller författarnamn är väldigt långa. Om det inte fungerar att skicka iväg titlarna, lägg färre titlar i inköpskorgen.

Välj leverantör i listrutan med samma namn. Här visas endast leverantörer som har kopplats till ordertypen Online i Grunddata | Förvärv | Leverantörer.

Klicka på Skicka.

Alternativt kan du spara den aktuella inköpskorgen i BOOK-IT, och skicka den till AdLibris eller Bokus vid ett senare tillfälle. Klicka då på Spara istället för Skicka. Du ombeds därmed att ge inköpskorgen ett namn. Klicka på OK.

AdLibris eller Bokus webbplats öppnas och du loggar in med aktuellt användarnamn och lösenord. Arbeta vidare med din beställning. Det finns en knapp du ska klicka på för att få beställningsinformationen skickad tillbaka till BOOK-IT:s inköpsmodul. Det sista ska du naturligtvis inte göra om du redan har skapat beställningsinformationen i inköpsmodulen i BOOK-IT. 

Alternativt kan du spara den aktuella inköpskorgen i BOOK-IT, och skicka den till AdLibris eller Bokus vid ett senare tillfälle. Klicka då på Spara istället för Skicka. Du ombeds därmed att ge inköpskorgen ett namn. Klicka på OK.