Tillbaka till Grunddata

Låntagarkategorier

Lägga till låntagarkategorier
Ändra uppgifter om låntagarkategorier
Ta bort låntagarkategorier
Låntagagarkategorier, FreeLib

Detta grunddatafönster presenterar de låntagarkategorier som finns upplagda i systemet.

Observera att delfönstren Lånt.grupp per lånt.kat. och Låntagargrupper endast används som FreeLib-inställningar. Om kopplingar görs här mellan låntagarkategorier och låntagargrupper så är det endast de låntagargrupper som har kopplats till en kategori som kan väljas i låntagarinformationen. Om kopplingar inte görs kan man välja bland alla förekomster av låntagargrupper.

Varje låntagare måste tillhöra en viss låntagarkategori, till exempel Vanlig, Lärare eller Boken kommer. Låntagarkategorin används  för att ange regler i Cirkulationsparametrarnatill exempel att lärare ska ha längre lånetid, eller att Boken kommer-låntagare inte ska behöva betala övertidsavgift. Du kan även använda låntagarkategori i funktionen Mängd låntagare och för att skapa Statistikprofiler. I FreeLib används funktionen för låntagarkategorier också för att ange namn på skolor (och låntagargrupper används för klassbeteckningar), se nedan under Låntagarkategorier, FreeLib.
 

Lägga till låntagarkategorier

Gör så här för att lägga till låntagarkategori:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagarkategorier...
3. Välj konto-organisation
4. Klicka på Lägg till...
5. Ange ett namn på låntagarkategorin. Exempel: Vanlig, Student, Lärare, Personal, Boken kommer.
6. Ange en beskrivning av låntagarkategorin.
7. Ange det antal månader som systemet ska spara information om lån gjorda av låntagare som tillhör en låntagarkategorier som Talbokslåntagare eller Boken kommer. Kryssrutan Visa externt har för närvarande ingen funktion.

Om du under den angivna tidsperioden lånar ut samma titel till samma låntagare flera gånger, får du ett meddelande om detta med följande lydelse: "Låntagaren har tidigare lånat titeln: år-månad-dag. Ska utlån ske ändå?" Motsvarande gäller vid reservation - om du försöker reservera en titel som en låntagare med historik redan har lånat så visas meddelande om detta.

8. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ändra uppgifter om låntagarkategorier

Gör så här för att ändra uppgifter om låntagarkategori:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagarkategorier...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera den aktuella låntagarkategorin
5. Klicka på Ändra...
6. Utför din ändring
7. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ta bort låntagarkategorier

Gör så här för att ta bort låntagarkategori:


1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagarkategorier...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera den aktuella låntagarkategorin
5. Klicka på Ta bort
6. Klicka på Spara eller OK.

Bara låntagarkategorier som saknar kopplingar i systemet kan tas bort.

Låntagarkategorier, FreeLib

1. Välj kontoorganisation för skola
2. Markera den aktuella låntagarkategorin (skolan)
3. Markera en klass, som ska knytas till den aktuella skolan, i delfönstret Låntagargrupper (läs mer under grunddata Låntagargrupper).
4. Klicka på <<
5. Upprepa för alla klassbeteckningar som gäller för respektive skola.
7. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Läs om standardenhet för skolor med FreeLib under Organisationsstrukturer | Standardvärden för låntagare.

Tillbaka till Grunddata