Söka låntagare

 

Vid utlån börjar du med att söka fram låntagaren i BOOK-IT.. Använd ett av följande fyra sätt att ta fram sökfönstret:

1. Välj Cirkulation och Utlån i huvudmenyn
2. Klicka på Cirkulation Utlån i verktygsraden
3. Använd kortkommandot Ctrl+U
4. Använd funktionstangenten F3

I fönstret Cirkulation - Utlån, som nu öppnats, finner du tio inmatningsfält och två listrutor med hjälp av vilka du på olika sätt kan söka fram låntagaren.

Du har möjlighet att göra vissa kombinationssökningar genom att använda flera fält. Vilka fält du kan kombinera ser du när du börjar skriva i ett fält, då de fält som inte går att kombinera med det fält du skriver i gråmarkeras.

Om endast en låntagare uppfyller sökvillkoren öppnas fönstret Utlån - Låntagare direkt. Om flera låntagare uppfyller sökvillkoren visas istället fönstret Träfflista.

För att söka en låntagare kan du välja ett av följande sätt:

I fältet Lånekort läser du med scanner  numret på lånekortet. Du kan också knappa in numret och klicka på Sök... Detta fält kan inte kombineras med de andra fälten i fönstret.

I fältet Låntagarid skriver du in låntagarid, vilket är ett unikt nummer som varje låntagare tilldelas automatiskt av BOOK-IT vid det tillfälle när låntagaren skrivs in vid biblioteket. Till ett låntagarid kan flera lånekortsnummer vara kopplade, och BOOK-IT gör ingen skillnad på vilka kort som använts vid olika lånetillfällen.  Låntagarid presenteras på olika typer av utskrifter, t ex kvitton och krav.

Fältet Fritext kan du använda för sökning på för- eller efternamn, låntagarorganisation, födelsedatum, telefonnummer samt kombinationer av dessa. Du kan skriva in flera olika sökord på denna rad, exempelvis ett förnamn och ett efternamn åtskilda av mellanslag. Telefonnummer skrivs in i en följd utan streck eller mellanslag mellan riktnummer och telefonnummer. Både höger- och vänstertrunkering är tillåten. För sökning på dubbla efternamn kan sökning t.ex. göras med vänstertrunkering, om namnet är Johansson Lindh kan du få träff på låntagaren genom att skriva *lindh. Det är också möjligt att maskera tecken i mitten, tex. Faro*asl.När du har skrivit in de sökord du önskar klickar du på Sök...

I fältet Personnummer skriver du in personnumret i formen ÅÅMMDDNNNN eller ÅÅMMDD-NNNN och klickar på Sök.... Detta fält kan inte kombineras med de andra fälten i fönstret.

I fälten FödelsedatumFörnamnEfternamn och Låntagarorganisation kan du göra kombinationssökningar genom att skriva i ett eller flera fält. När du har fyllt i ett eller flera av dessa fält klickar du på Sök...

I fältet Födelsedatum skriver du in födelsedatum i formen ÅÅÅÅMMDD.

I fältet Förnamn skriver du in ett eller flera förnamn. Låntagarens samtliga förnamn är sökbara.

I fältet Efternamn skriver du in låntagarens efternamn. Har låntagaren flera efternamn med eller utan bindestreck måste du skriva in båda namnen eller trunkera efter valfritt antal tecken. Det går inte att vänstertrunkera.

Du har möjlighet att, när du skriver i fälten Förnamn och Efternamn, högertrunkera efter ett eller flera tecken. Informationen hämtas från låntagarregistret vilket innebär att namn måste skrivas exakt som det ursprungligen är inskrivet. Om ett namn innehåller diakriter, t ex Helén, måste diakriten skrivas ut (till skillnad från sökning i Expertsök). Du kan använda trunkering (i detta fall hel*) om du är osäker på vilken information som finns i låntagarregistret. Det går inte att maskera enskilda tecken. Det har ingen betydelse om du använder versaler eller gemener när du skriver i sökfältet.

I fältet E-postadress skriver du in hela epostadressen, eller början på adressen med högertrunkering *.
I fältet Telefonnummer skriver du in telefonnummer inklusive riktnummer i en följd, utan streck elleer mellanslag. Endast högertrunkering är tillåten.
Fältet Låntagarorganisation använder du om du vill söka en låntagarorganisation. Observera att du har möjlighet att trunkera både före och efter ett eller flera tecken i detta fält.

Listrutorna för Låntagarkategori och Låntagargrupp går inte att kombinera med andra sökkriterier.

För att rensa fönstret klickar du på funktionstangenten F7 eller på knappen Rensa.