Kalender

Lägga till förfallodagsschema
Ändra förfallodagsschema
Ta bort förfallodagsschema

Lägga till förfallodagsscheman

Kalendern är en förutsättning för att cirkulationsrutinerna ska fungera. Via den anger du vilka veckodagar som är tillåtna som förfallodagar, och vilka särskilda datum som inte är godkända, till exempel midsommarafton och julafton, när biblioteket inte är öppet.

Du skapar själv den eller de kalendrar, dvs förfallodagsschema, som som behövs för ditt bibliotek. Det finns ingen inbyggd kalender i BOOK-IT, utan systemet litar helt till den kalender som du skapar.

Skriv gärna in förfallodagsschema för en lång tid framåt, och minst för ett år. Gör så här för att lägga till förfallodagsschema:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Kalender...
3. Välj beteckning för kontoorganisation eller enhet i listrutan Organisation. Du kan således fritt arbeta på högre eller lägre organisationsnivå med dina inställningar.
Exempel: alla enheter i kontoorganisationen, utom två, inordnas under gemensamt schema. För de två avvikande görs sedan särskilda inställningar. Observera att så fort du gör en avvikelse för en enhet måste du skapa en komplett kalender för denna, med både normalsäsong och avvikelser för till exempel helgdagar.
4. Välj fliken Förfallodagsschema
5. Klicka på knappen Lägg till. Skriv in ett lämpligt namn för den period du vill redovisa förfallodagar för i fältet Beskrivning. Exempel: Normalsäsongen, Sommartid.

Ange startdatum och eventuellt slutdatum för perioden i fälten Fr.o.m. (obligatoriskt) och T.o.m.  Om inställningen skall gälla tills vidare lämnas fältet Slutdatum tomt. Observera att det alltid måste finnas en rad som gäller "Normalsäsong" (eller annat dylikt begrepp) som INTE har ett slutdatum! (Markera sedan de veckodagar, under rubriken Förfallodatum, som skall gälla som tillåtna förfallodagar.

6. Klicka på OK för att verkställa inmatningen.

Fortsätt därefter med att ange de tillfällen då biblioteket inte är öppet. Ange en anledning, startdatum och slutdatum.  För dessa undantag från de vanliga öppettiderna ska du alltså  inte markera några veckodagar.

7. Klicka på knappen Generera kalender och kontrollera sedan gärna resultatet av inställningarna genom att klicka på fliken Genererad kalender. För att undvika alla risker för tekniska fel krävs att generering görs för tre år!
8. Lagra informationen genom att klicka på Spara eller OK.

(Observera att det inte är i Kalender som du ska ange lånetid för sommarlån. Detta görs istället i cirkulationsparametern Lånetid. Läs mer om Sommarlån)

Kalendern styr så att en stängd dag aldrig kan bli en förfallodag. Inte heller kan sista hämtdatum för en reservation bli på en stängd dag, men för övrigt tas inte hänsyn till om mellanliggande dagar är stängda dagar. 

Ändra förfallodagsscheman

Gör så här för att ändra förfallodagsschema:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Kalender...
3. Välj Organisation.
4. Välj fliken Förfallodagsschema
5. Markera önskad rad, till exempel "Påsk" om du t.ex. vill ange nya datum för kommande påskstängning, och klicka på Ändra
alternativt
5. Klicka på knappen Lägg till om du till exempel vill ange nya datum för kommande påskstängning istället för ändra befintlig förekomst, och klicka på Ändra.

Observera att om du genererar om kalendern får du inga träffar i Överskriden hylltid förrän dagen därpå.

Ta bort förfallodagsscheman

Gör så här för att ta bort förfallodagsschema:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Kalender...
3. Välj Organisation
4. Markera aktuellt förfallodagsschema
5. Klicka på Ta bort

Klicka på knappen Generera kalender  och lagra justeringen genom att klicka på Spara eller OK.
 

Ta bort genererad kalender

Gör så här för att ta bort genererad kalender (till exempel om du vill använda kalender på kontoorganisationsnivå istället för enhetsnivå):

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Kalender...
3. Välj Organisation
4. Välj fliken Genererad kalender
5. Klicka på Ta bort genererad kalender.