Tillbaka till Grunddata

FreeLib, katalogiseringsformulär

Lägga till katalogiseringsformulär
Ändra 
katalogiseringsformulär
Ta bort 
katalogiseringsformulär

I detta grunddatafönster, som finns tillgängligt bara för användare vid installationer med skolbibliotekssystemet FreeLib, presenteras de katalogiseringsformulär som är upplagda i systemet. Här kan du kan skapa nya eller förändra befintliga katalogiseringsformulär som behövs vid ditt/dina bibliotek.

Lägga till katalogiseringsformulär

Ett mycket enkelt sätt att lägga till ett nytt katalogiseringsformulär är att kopiera ett befintligt formulär och sedan göra nödvändiga justeringar av kopian. Markera i så fall lämpligt formulär och klicka på Kopiera.

Om du hellre vill skapa ett helt nytt förmulär från grunden, gör så här:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Katalog | FreeLib, katalogiseringsformulär...
3. Välj kontoorganisation. Systemet anger din egen kontoorganisation som standard
4. Klicka på Lägg till
5. Ange ett namn på katalogiseringsformuläret
6. Ange inställningar för objektkod och publikationstyp, språk, litterär kategori (fack- eller skönlitteratur) utgivningsland samt "intellektuell nivå". Det "tomma" alternativet i listrutan Åldersklass avser vuxenmedia och alternativet j (juvenile) avser barnmedia

Lämna fälten Storlek textscroll och Storlek marcscroll orörda. De saknar praktisk betydelse för FreeLib.

7. Klicka på OK
8. Markera formuläret i grupprutan Formulär för att skapa de fält som behövs
9. Klicka på Lägg till i grupprutan Fält
10. Ange ledtext för det fält du vill utnyttja. Exempel: Författare:, Titel:, Anmärkning:.
11. Ange standardvärden för Fältkod, Indikator 1, Indikator 2 och Delfält och välj inställningar för Långt fält och Skrivbart. En markering i kryssrutan Långt fält innebär att användaren får arbeta med det längre alternativet av två olika fältlängder. Prova dig fram. En markering i kryssrutan Skrivbart ska ses som en standardinställning och innebär att fältet kan användas för inmatning
12. Fältet Skapa sekv utnyttjas för att sortera innehållet i formuläret. Ange till exempel 0 för det fält som ska presenteras först i formuläret, sedan  1, 2, 3, och så vidare för de fält som ska följa
13. Klicka på OK
14. Fortsätt med att lägga till de ytterligare fält som behövs i formuläret
15. Klicka på Spara eller OK

Ändra katalogiseringsformulär

1. Markera det aktuella katalogiseringsformuläret
2. Utför dina ändringar
3. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK

Ta bort katalogiseringsformulär

1. Markera det aktuella katalogiseringsformuläret
2. Klicka på Ta bort i grupprutan Formulär och/eller i grupprutan Fält, beroende på vilka förändringar du för tillfället behöver göra. Såväl formulär med tillhörande fält som enskilda fält kan tas bort
3. Klicka på Spara eller OK

Tillbaka till Grunddata