Tillbaka till Grunddata

Valutor

Lägga till valutor
Ändra i valutor
Ta bort valutor
Tips


I detta grunddatafönster presenteras de valutor som finns upplagda i systemet. Valutorna kopplas till respektive leverantör i grunddatafönstret Leverantörer.

Här kan du registrera de olika valutor du använder i inköps- och/eller periodikamodulerna. Om du till exempel via inköpsmodulen beställer från en leverantör där betalning ska ske i USD, kan du ange beloppet i USD. Systemet räknar om summan enligt den angivna kursen, och anger den i SEK i fönstret Anslagsuppföljning.
Den lokala standardvalutan anges i systemparametern DEF_CURR.

Lägga till valutor

Gör så här för att lägga till valuta:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Valutor
3. Klicka på Lägg till...
4. I fältet Id skriver du in den vedertagna beteckningen på valutan, till exempel NOK. Uppgiften är obligatorisk.
5. I fältet Namn anger du valutans namn, till exempel Norska kronor
6. I fältet Symbol anger du valutans namn i förkortad form, till exempel Kr
7. I fältet Valutakurs fyller du i den aktuella kursen. Summan måste skrivas in med minst 2 decimaler
8. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK

Ändra valutor

Gör så här för att ändra uppgifter om valutor:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Valutor
3. Klicka på Ändra...
4. Utför din ändring. Valutans id kan inte ändras. Du får i stället ta bort valutan och sedan lägga till en ny med den önskade beteckningen.
5. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ta bort valutor

Gör så här för att ta bort valutor:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Valutor
3. Markera den rad du vill ta bort
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK.

Tips

För att hålla kursen aktuell måste du uppdatera den. Den kurs som gällde när du verkställde ordern ändras inte vid uppdatering av kursen.

Valutans namn i förkortad form (innehållet i fältet Symbol) hämtas härifrån även i andra sammanhang i BOOK-IT, till exempel på räkningar, och i dialogrutan Reservationsavgift.
 

Tillbaka till Grunddata