Tillbaka till Grunddata

Anslag

Studera aktuella anslag
Lägga till anslag
Ändra uppgifter om anslag
Manuellt belasta anslag
Ta bort anslag
Tips

Här kan du lägga till nya anslag, och ändra och ta bort de befintliga.

Tänk på att du behöver tilldela orderrättigheter till de användare som arbetar med inköp på olika sätt till exempel genom att söka och redigera beställningar  i fönstret Inköp | Beställning eller med att ankomstregistrera beställda titlar.


Studera aktuella anslag

Gör så här:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Förvärv | Anslag...
3. Välj kontoorganisation i listrutan. I grupprutan Anslag redovisas de olika anslagen, eventuellt med förklarande beskrivningar och kontosträngar.
4. Markera ett anslag för att se budgetår och belopp i grupprutan Budgetår. För varje budgetår anges en eventuell beskrivning, det aktuella beloppet samt en eventuell procentnivå för varning till användarna när utnyttjandet av anslaget ska anses ha nått en kritisk punkt. När du nått upp till denna nivå visas en varningstriangel i fönstret Anslagsuppföljning under rubriken Varning.

Lägga till anslag

Gör så här för att lägga till ett nytt anslag:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Förvärv | Anslag...
3. Välj kontoorganisation.
4. Klicka på Lägg till i grupprutan Anslag.
5. Ange ett namn på anslaget.
6. Ange en beskrivning av anslaget samt eventuellt en kontosträng.
7. Klicka på OK.
8. Markera det nya anslaget och klicka på Lägg till... i grupprutan Budgetår. Som förinställning för År gäller innevarande år. Ändra vid behov. Ange en eventuell beskrivning samt det aktuella beloppet. Registrera beloppet utan att gruppera siffrorna med hjälp av blanktecken eller punkter. Om du vill få en varning när du uppnått en viss procentsats, till exempel 75% av det anslagna beloppet, då anger du 75 i inmatningsfältet Varningsnivå.
9. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Om du vill knyta det nya anslaget till en viss avdelning, och därmed få upp anslaget direkt vid inköp till avdelningen ifråga, ska du göra det i grunddatafönstret Avdelningar, se nedan.


Ändra anslag

Gör så här för att ändra uppgifter om anslag:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Förvärv | Anslag...
3. Välj aktuell kontoorganisation
4. Klicka på Ändra... i grupprutan Anslag och/eller i grupprutan Budgetår, beroende på vilka förändringar du för tillfället behöver göra. Informationen i alla fält kan ändras.
5. Klicka på OK.


Manuellt belasta anslag

Gör så här för att manuellt belasta anslag, dvs. lägga till eller dra av en summa:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Förvärv | Anslag...
3. Välj aktuell kontoorganisation
4. Klicka på Justeringar
5. Klicka sedan på Lägg till..., Ändra... eller Ta bort, beroende på vilken åtgärd som är nödvändig
Klicka på Lägg till för att belasta ett anslag. Ange sedan beloppet och en beskrivning av justeringen. Registrera beloppet utan att gruppera siffrorna med hjälp av blanktecken eller punkter. Använd komma som avskiljare mellan enheterna för den aktuella valutan, till exempel mellan kronor och ören. "Kreditnotor" eller resultatet av att du önskar skjuta över en summa från ett anslag till ett annat läggs in som negativa belopp. Exempel: -340,50.
Klicka på Ändra... eller Ta bort om du önskar korrigera respektive avlägsna en tidigare gjord justering.
6. Klicka på Spara eller OK.

Du har även möjlighet att justera anslag på samma sätt i Förvärv | Anslagsuppföljning.

Ta bort anslag

Gör så här för att ta bort anslag/uppgifter om anslag:


1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Förvärv | Anslag...
3. Välj aktuell kontoorganisation
4. Klicka på Ta bort i grupprutan Anslag och/eller i grupprutan Budgetår, beroende på vilka förändringar du ska göra. Bara anslag som saknar kopplingar till budgetår kan tas bort. I vissa situationer måste du alltså först ta bort budgetår innan du kan avlägsna det aktuella anslaget. Du kan bara ta bort budgetår som saknar koppling till pågående beställningar.
5. Klicka på Spara eller OK.

Tips

Det är praktiskt att bygga anslagets namn på den avdelningskod som normalt svarar mot anslaget. Exempel: ett standardanslag för material till en avdelning med beteckningen khbv tilldelas namnet khbv01; ett annat mindre anslag för ett särskilt bestånd vid samma avdelning får namnet khbv02.

Alternativt kan du ange namnet på anslaget i klartext, till exempel cd vux.

När du skapat ett nytt anslag måste du ge användare som arbetar med Inköp och Periodika rätt att använda det, se Orderrättigheter.
 

Tillbaka till Grunddata