Back

Årsstatistik 2019 MARC21

Årsstatistik 2019 MARC21 (Version 1.1)

Thumbnail Uploaded by Ann, 03/01/20 12:01
Average (0 Votes)
Generating preview will take a few minutes.
Comments
No comments yet. Be the first.

Version 1.1

Last Updated by Ann
30/01/20 15:36
Status: Approved
Download (109k) Get URL.
Version History
Version Date Size  
1.1 1 Year Ago 109k
1.0 1 Year Ago 108k

 

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningarna hjälper dig att komma igång med vissa funktioner i BOOK-IT. Vi har gjort en allmän beskrivning av respektive funktion och anger vilka inställningar som behövs i diverse olika fönster. Därmed får du hjälpen samlad på en sida. Välj önskad funktion i menyn till vänster.

 

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices