Tillbaka till Grunddata

 

Enhetsgrupper

Lägga till enhetsgrupper
Ändra uppgifter om enhetsgrupper
Ta bort enhetsgrupper

I detta grunddatafönster har du möjlighet att skapa enhetsgrupper som används för att gruppera enheter dels i BOOK-IT och dels i Arena. Framför allt i BOOOK-IT-installationer där en och samma konto-organisation innefattar bibliotek i olika kommuner eller med olika huvudmän är det klokt att gruppera enheter. Observera att även om samma fönster används för de två olika typerna av enhetsgrupper - BOOK-IT klient och BOOK-IT Web Services så är de enhetsgrupperna man skapar för respektive typ helt oberoende av varandra.
I BOOK-IT kan man knyta användare till en enhetsgrupp, vilket innebär att aktuell användare endast ser den egna enhetsgruppens enheter i alla listrutor för val av enhet, samt i vissa fall också Alla enheter i enhetsgruppen. Enhetsgrupperna kan användas till exempel vid statistikuttag i fönstren Statistik och Årsstatistik, i fönstren Mängd reservationer, Generera krav och Nya utskrifter.
I fönstret Plockning finns dessutom möjlighet att skriva ut plocklappar/-listor för den egna enhetsgruppen, och /eller välja att  ta med reservationer som finns inne på i hämtställets enhetsgrupp.

Observera att det för BOOK-IT-klienten går utmärkt att ha enheter i flera olika grupper, med undantag för de enhetsgrupper som används för plockning av reservationer. En enhet får alltså endast finnas i EN enhetsgrupp som är markerad för plockning. 

En användare som är knuten till en enhetsgrupp kan i fönstret Arkiv | Byt cirkulationsställe välja bort visning av enhetsgrupper och därmed få tillgång till alla enheterna, alternativt kan en användare som inte är knuten till en enhetsgrupp välja önskad grupp här för att till exempel kunna få fram statistik på enhetsgruppsnivå.

I Arena används enhetsgrupperna i beståndsvisningen, vid val av hämtställe för reservationer och i Utökad sökning.
Läs mer i funktionsbeskrivningen Enhetsgrupper i Arena.

Här kan du lägga till, ändra och ta bort enhetsgrupper.

Lägga till enhetsgrupper

Gör så här för att lägga till enhetsgrupper:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Enhetsgrupper.
3. Välj kontoorganisation.
4. Klicka på Lägg till...
5. Ange ett namn på enhetsgruppen.
6. Ange en beskrivning av gruppen.
7. Ange enhetsgruppstyp BOOK-IT-klient eller BOOK-IT Web Services (Arena).
8. Ange sorteringsordning. Enhetsgrupperna visas i den ordning du anger här i såväl BOOK-IT-klienten som i Arena.
9. Markera kryssrutan Används för plockning om enhetsgruppen ska användas för plockning.
10. I grupprutan för Enheter markerar du en enhet i taget  som ska ingå i gruppen.
11 . Klicka på knappen << för att föra över enheten till grupprutan Enhet per enhetsgrupp, alternativt kan du dubbelklicka på enheten.
12. Klicka på Spara.

 Upprepa momenten från 4. till 12 för att skapa ytterligare enhetsgrupper.
13. Klicka på OK eller Spara.


Ändra uppgifter om enhetsgrupper

Gör så här för att ändra uppgifter om enhetsgrupper:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Enhetsgrupper
3. Välj kontoorganisation.
4. Markera en enhet grupprutan Enhet per enhetsgrupp.
5. Klicka på knappen >> för att ta bort enheten från gruppen alternativt klicka på knappen << för att föra över enheten till grupprutan Enhet per enhetsgrupp.
6. Klicka på Spara eller OK.

Ta bort enhetsgrupper

Gör så här för att ta bort enhetsgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn.
2. Välj Grunddata | Allmänt | Enhetsgrupper
3. Välj kontoorganisation.
4. Markera den aktuella gruppen.
5. Klicka på Ta bort.
6. Klicka på Spara eller OK.
 

Tillbaka till Grunddata