Tillbaka till Grunddata

Kvalifikatorer, gruppering

Detta grunddatafönster redovisar de kopplingar som finns mellan lösningarna för sökbarhet i fönstret Indexering och kvalifikatorerna samt, i förekommande fall, relationerna mellan över- och underordnade kvalifikatorer. Innehållet i fönstret ska normalt aldrig ändras av dig.

I den högra delen av fönstret ser du vilka kombinationer av MARC-fält, delfält och eventuella indikatorkombinationer som en kvalifikator omfattar. Om indikatorn är angiven med ? betyder det att alla indikatorer omfattas.

En närmare beskrivning av och en förteckning över kvalifikatorer hittar du under rubriken Katalog. Dokumentet Indexeringsparametrar på denna sida visar förhållandet mellan kvalifikatorer och marcfält.