Fjärrlån
Import

Fönstret Importera används för att hämta in poster för titlar som beställts i Libris fjärrlån. Det finns automatiserat jobb som kan väljas för detta - om inställning görs hämtas fjärrlåneposterna automatiskt med fem minuters intervall.

Gör så här för att komma till Fjärrlån, Import:

1. Välj Fjärrlån i huvudmenyn
2. Välj Import

Dagens datum är default ifylld i fälten Från datum och Till datum. Ändra i Från datum om fjärrlånebeställningar har gjorts tidigare utan att importen har utförts. Båda datumfälten måste vara ifyllda för att  poster ska kunna importeras. Klicka på knappen Importera. När importen är klar ges ett meddelande om hur många poster som har hämtats.

Nödvändiga inställningar för att kunna importera fjärrlåneposter är följande:
Systemparametern WEB_URL . Här anges namnet på webbservern enligt formen <namnetpåservern.domän.domänland>.
(Systemparametern LIBRIS_IMPORT ska inte ändras och ser ut enligt följande:http://iller.libris.kb.se/librisfjarrlan/api/illrequests/sigel/outgoing?start_date=from_date&end_date=to_date

Administration | Grunddata | Allmänt |Organisationsstrukturer.

Här anges sigel på enhetsnivå, alternativt på kontoorganisationsnivå.

Libris API-nyckel. Observera att denna kan anges på konto-organisationsnivå, men måste ärvas till aktuella enheter genom att bocka i rutan Ärver från.... Nyckeln finner du inloggad i Libris Fjärrlån under menyvalet Inställningar, allra längst ner på sidan. OBS! det är väldigt liten text.


Administration | Grunddata | Bibliotek, Fjärrlån.

Ange sigel i fältet Bibliotekskod för varje bibliotek som kan tänkas utnyttjas inom ramen för Libris fjärrlån.

Port 80 på webbservern måste vara öppen mot Internet.

Misslyckade importer
Om postimporten misslycka