Tillbaka till Grunddata

Importera extern data

I detta grunddatafönster kan du hantera import eller inläggning av extern data som handhas av biblioteket men inte i BOOK-IT. Det kan handla om besöksdata som registreras via besöksräknare, om programstatistik, data från Google Analytics eller nedladdningar av talböcker.

I fönstret Administration | Statistik finns statistikprofiltypen Extern data som ett val, och under förutsättning att ni har lagt in extern data så går det att få ut extern statistik för de datum som registrering har gjorts.

Det finns två olika sätt att importera data. Antingen genom att lägga in data direkt i detta fönster via knappen Registrera enskild eller genom att importera data från ett kalkylark via knappen Importera. Båda metoderna kräver en fördefinierad importdefinion.

Det finns två medlevererade importdefinitioner; en som heter Aktiviteter och en som heter Besöksdata. Markera en rad och klicka på Visa för att se hur formuläret är uppbyggt.

Lägga till importdefinition

Gör så här för att lägga till en importdefinition

Välj Administration i huvudmenyn
Välj Grunddata | Statistik | Importera extern data...
Klicka på Lägg till.
Nu öppnas fönstret Lägg till importdefinition.


Ange namn i fältet Namn, till exempel Talboksnedladdningar
Datum är förvalt som en variabel, och kan inte tas bort. 
Klicka på Lägg till.
Ange önskat benämning (tabellrubrik) i fältet Namntill exempel Titel.
Du kan nu välja mellan tre olika datatyper: Datum, Tal och Text.
Välj Tal för att kunna registrera antal nedladdningar
Klicka på OK.

Klicka på Lägg till och ange fler kolumnrubriker, om du så önskar, till exempel Låntagarkategori.
Välj Text för att kunna skriva in låntagarkategori.
Klicka på OK

Observera att när du har lagt in en importdefinition så går den inte att ändra, istället får du ta bort den och sedan lägga in en ny.

Ta bort uppgifter om importdefinitioner

Markera aktuell importtyp
Klicka på Ta bort...

De fördefinerade importdefinitionerna Aktiviteter och Besöksdata går inte att ta bort.

Visa importdefinitioner

Genom att markera en rad, till exempel Besöksdata så kan du se hur importdefinitionen ser ut. Om du tänker importera data från ett Exceldokument är det viktigt att ha exakt rätt antal kolumner och text resp tal i rätt kolumner enligt hur importdefinitionen är uppbyggd. Dokumentet måste sparas i formatet CSV kommaseparerat för att det ska fungera.
 

Registrera enskild

Markera en rad (en importdefinition), till exempel Besöksdata
Klicka på knappen Registrera enskild.
Nu öppnas ett formulär för registrering av antal passager.
Dagens datum är förvalt, men det går bra att skriva in önskat datum här.
Fyll i de fält som behövs.
Klicka på knappen Registrera enskild.

Ta bort importer

Gör så här för att ta bort en gjord import:
Markera rad för aktuell importdefinition. I Kolumnen Senaste körning visas datum och tid för den senaste importen. Om här inte visas något så har import inte gjorts.
Klicka på knappen Visa importer
Markera aktuell rad.
Klicka på Spara eller OK
 

Ta fram statistik på Extern data

I fönstret Administration | Statistik finns statistiktypen Extern data.
Välj önskad typ av importdefinition och ange Fr.o.m. och T.o.m. datum. Observera att det är registrerade datum som gäller, inte datum för när importerna har gjorts.

Tillbaka till Grunddata