Samtyckesmeddelande

 

Detta fönster är en del av modulen som hanterar samtycke till behandling av personuppgifter.

Här görs en körning som sätter en signal på låntagare (per kontoorganisation) som ej har markering i ovan nämnda kryssruta. I samband med körningen får alla låntagare som ej har gett samtycke en signal och ett meddelande i signalfliken som lyder "Låntagaren har inte gett samtycke till behandling av personuppgifter".

 

Gör så här för att starta körningen

1. Välj kontoorganisation

2. Klicka på OK. Nu får du en kontrollfråga om du verkligen vill starta körningen. Klicka Ja för att verkställa.

 

Se funktionsbeskriving Samtycke till behandling av personuppgifter för mer information