Tillbaka till Grunddata

Listgrupper

Lägga till listgrupper
Ändra listgrupper
Ta bort 
listgrupper

Detta grunddatafönster presenterar de listgrupper som finns upplagda i systemet.

Listgrupper utgör ett underlag för kategorisering och gruppering av de av de olika listor du skapar för internt bruk samt för publicering i Arena i fönstret Katalog | Listor. Vid leverans av systemet ingår grupperna Annat, Nyhetslistor och Topplistor.

Hantering av listgrupper sker per kontoorganisation.

Lägga till listgrupper

Gör så här för att lägga till en listgrupp:

 1. Gå till fönstret Administration | Grunddata | Katalog | Listgrupper...
 2. Klicka på Lägg till.
 3. Ange ett namn på gruppen. Aktivera det aktuella fältet genom att dubbelklicka. 
 4. Ange en beskrivning av gruppen.
 5. Klicka på Spara eller OK

Ändra uppgifter om listgrupper

Gör så här för att ändra uppgifter om listgrupper:

 1. Markera den aktuella listgruppen
 2. Utför din ändring
 3. Klicka på Uppdatera om den justering du gjort påverkar namn och/eller beskrivning.
 4. Klicka på Spara eller OK

Ta bort listgrupper

Gör så här för att ta bort listgrupp:

 1. Markera den aktuella listgruppen
 2. Klicka på Ta bort
 3. Klicka på Spara eller OK


Bara listgrupper som saknar kopplingar till listor kan tas bort.

Tillbaka till Grunddata