Tillbaka till Grunddata

Marc-format, beskrivning

Fältskydd
Importfilter

Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För svenska installationer kan formaten MARC21 och BTJMARC1 vara aktuella. MARC21 är ett internationellt standardformat och även standardformat för BOOK-IT.

Bibliotek som konverterats från LIBRA.SE har alltid MARC21

Bibliotek som haft BOOK-IT sedan länge och med BURK som huvudsaklig postleverantör har haft BTJMARC1 som format. 

Poster som inte är katalogiserade eller exporterade i det mer begränsade formatet BTJMARC1 utan i det internationella standardformatet MARC21 genomgår en konvertering vid import till BOOK-IT. BURK kommer att börja leverera sina poster via Libris och de flesta BTJMARC1-bibliotek har därför valt att konvertera till MARC21. Så även de som använder Libris som katalogpostleverantör.

Övergången är till MARC21 är förenad med en kostnad och offereras av kundansvarig säljare.

Fönstret MARC-format, beskrivning samlar grundinställningar för t ex tillåtna fält och delfält i formaten, upprepningsbarhet på fält- och delfältsnivå samt skydd av fält.
Läs mer om hur fältskydd fungerar i hjälptexten för fönstret Katalog | Avvisade katalogposter

 

Fältskydd

Ett fältskydd kan göras såväl på fält- som delfältsnivå. Om du skyddar på fältnivå blir alla delfält skyddade. Önskar du bara skydda delfält så gör det direkt på den nivån.
(För närvarande fungerar tyvärr inte skydd av delfält som det var tänkt för upprepningsbara fält som exempelvis 852 i MARC21-formatet.)

Gör så här för att skydda ett fält:

 1. Markera det fält eller delfält du vill skydda.
 2. Klicka på Ändra
 3. Markera kryssrutan framför Skyddat
 4. Klicka på OK
 5. Spara
   

Importfilter

Du kan här välja att markera om ett eller flera fält eller delfält inte ska tas med vid import. Det gäller all import - ftp, OAI-PMH och SRU. Mer information om olika typer av import finns i funktionbeskrivningen Katalogimporter.

Gör så här:

 1. Markera det fält/delfält du vill filtrera bort vid import.
 2. Klicka på Ändra
 3. Avmarkera kryssrutan framför Ta med vid import.
 4. Klicka på OK
 5. Spara

I de fall där en delfältskod förekommer flera gånger i Delbegrepp - delfältkoder måste Ta med vid export bockas av för alla förekomster av detta delfält för att det skall filtreras bort.

 

Tillbaka till Grunddata