Medietyper och publikationstyper

Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur BOOK-IT benämner de olika kombinationerna. Ibland behöver man använda både en publikationstyp och medietyp för att precisera en viss materialtyp.

Exempel:

Storstilsböcker preciseras som medietyp Tryck och publikationstyp Storstilsbok.

Tidskrifter : medietyp Tryck, publikationstyp Tidskrift

E-böcker: medietyp E-text, publikationtyp Bok

 

Målgrupp och litterär kategori

Sökning

Publikationstyper kan sökas med kvalifikator pu och en sifferkod (1-11, se nedan)

Medietyper kan sökas med kvalifikator ty och en bokstavskod. Överordnad medietyp har en enställig kod, övriga består av två tecken. (se nedan). Dessa koder är inte lagrade i posten och finns ej MARC-formatet. De är BOOK-IT-specifika och används endast för sökning, ej katalogisering.

I Expertsöks filterinställningar presenteras underordnade medietyper under den överodnade och markeras med en inledande punkt.

 
     

Publikationstyper /pu

 
     
Benämning Koder MARC21 Sökkod
     

Bok

000/6=a/t + 000/7=m

1

Artikel

000/6=a/t + 000/7=a

2

Dagstidning

000/6=a/t + 000/7=s +  008/21=n

3

Tidskrift

000/6 a/t + 000/7=s + 008/21=p

4

Storstilsbok

000/6=a/t + 000/7=m + 007/0=t + 007/1=b

5

Samling

000/6=a/t+  000/7=c

6

Avhandling

000/6=a/t + 008/24-27=m

7

Festskrift

000/6=a/t + 008/30=1

8

Konferenshandling

000/6=a/t + 008/29=1

9

Recension

000/6=a/t + 008/24-27=o

10

Serie

000/6=a/t + 000/7=b/i/s + 008/21=m

11

Årsbok 000/6=a/t + 000/7=s och 008/24 = y
eller
000/6=a/t + 000/7=m och 008/24=y
12

Medietyper /ty

   
Benämning Koder i MARC21 Sökkod
     

Tryck

allt som är 000/6=a + INTE (007/0=c + 007/01=r)

A

Punktskrift

007/0=f eller 008/23=f

AA

     

Bild

000/6=k

K

Affisch

000/6=k + 007/1=i + 008/33=i

KA

Bildband

007/0=g + 007/1=c/d/f/o
eller
000/6=g/k/o/r + 008/33=f

KB

Diabild

000/6=g +  008/33=s 
eller
007/0=g + 007/1=s/t

KC

Originalkonst

000/6=k +008/33=a

KD

     

Elektroniskt material

000/6=m  eller  007/0=c

M

Multimedia

000/6=m + 007/0=c + 007/1=o

MA

Diskett

000/6=m + 007/0=c + 007/1=j

MB

Dataspel

000/6=m + 008/26=g

MC

     

Film/Video

000/6=g

G

Film, Blu-ray

007/0=v + 007/4=s

GA

Film, DVD

007/0=v  + 007/4=v

GB

Film, VHS

007/0=v + 007/4=b

GC

Spelfilm, filmpatron

007/0=m + 007/1=c

GD

Spelfilm, kassett

007/0=m + 007/1=f

GE

Spelfilm, öppet filmhjul

007/0=m + 007/1=r

GF

E-film 000/06 = g +007/0=c +007/1=r GH

Video, övrigt

007/0=v

 
     

Ljud, musik

000/6=j

J

Musik, CD

000/6=j + 007/0=s + 007/1=d + 007/10=m

JA

Musik, kassett

000/6=j + 007/0=s + 007/1=s

JB

Musik, LP

000/6=j + 007/0=s + 007/10=p/r

JC

     

Ljud, tal

000/6=i

I

Ljudbok, CD

000/6=i + 007/0=s + 007/1=d

IA

Talbok, DAISY

000/6=i + 007/0=c +  007/1=o + 500aDAISY
eller
000/6=i + 007/0=s + 007/1=d + 500aDAISY

IC

Talbok, kassett

000/6=i + 007/0=s + 007/1=s +  008/22=f

ID

Talbok med text

000/6=m + 007/0=c + 007/1=o + 500aDAISY

IE

Tal, kassett

000/6=i + 007/0=s + 007/1=s

IF

Tal, övrigt

000/6=i + 007/0=s

IG

     

Onlineresurser

007/0=c + 007/01=r

L

E-ljudbok

000/6=i + 007/0=c + 007/1=r

LA

E-text

000/6=a + 007/0=c + 007/1=r

LB

Internetlänk

000/6=m +  007/0=c +007/1=r + 008/26=j

LC

     

Kombinerat material

000/6=p

P

Noter

000/6=c/d

C

Föremål

000/6=r

R

Handskrift

006/0=t

T

Karta

000/6=e/f

E

Mikrofilm

007/0=h
eller
008/23=a/b/c

H

Paket

000/6=o

O

Okänd medietyp

Övriga koder

 

 

 

Målgrupp och litterär kategori

Koder för målgrupp: fält 008 position 22

Barn- och ungdomar: j
Andra koder som gäller barn- och ungdomar förekommer också men används normalt inte.

Vuxna: _
Koden g förekommer också men blank rekommenderas.

Sök: j/bn eller INTE j/bn

 

Litterär kategori/genre:

Tryck: visas i fält 008 position 33, värde t ex 1 eller 0

Skönlitteratur: 1 =skönlitteratur alternativt olika koder för olika skönlitterära genrer:
d – dramatik, e – essäer, f -  romaner, h – kåserier, i – brev, j – noveller, m – mer än en genre, p – lyrik, s – tal
Facklitteratur: 0

Förutsätter att det finns fält och värden:

000/06 (medietyp) = någon av koderna a  (tryck) eller t (handskrift)
000/07 (bibliografisk nivå) innehåller ej någon av koderna b, i, s

 

Ljudböcker: ska i fält 008 position 30 ha ett värde för skön- eller facklitteratur

Skönllitteratur: d - talpjäs, f - skönlitterär prosa), o – folksaga, p – dikter
Facklitteratur: övriga

Förutsätter att det finns fält och värde:

000/06 (medietyp) = i

 

Sök: 1/lk för skönlitteratur eller 2/lk för facklitteratur