Allmänna dokument

Allmänna dokument Här finns dokument som handlar om version 10.0. Offline Installation av klient Tips & kända fel  2020-02-24 Loggfiler Inför redovisning av...

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Marc-format, beskrivning

Tillbaka till Grunddata Marc-format, beskrivning Fältskydd Importfilter Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För...

Sidfot

Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015 Legal notices

Omsättningsbeslut

Omlån, fler val = Besluta om omlån I fönstret Fler val  bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren....

Utlån - låna ut

  Låna ut  Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" När du har sökt och...

Meröppet

Funktionsbeskrivning: Meröppet Övergripande beskrivning Funktionen Meröppet  är i första hand utvecklad för att fungera tillsammans med en extern lösning för hantering av bibliotek...

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata Reservationsregler Lägga till reservationsregler Ordning Ändra uppgifter om reservationsregler Ta bort reservationsregler Infångningsstyrning Tips ...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Mängd låntagare

Mängd Låntagare Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...
Back

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper

Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur BOOK-IT benämner de olika kombinationerna. Ibland behöver man använda både en publikationstyp och medietyp för att precisera en viss materialtyp.

Exempel:

Storstilsböcker preciseras som medietyp Tryck och publikationstyp Storstilsbok.

Tidskrifter : medietyp Tryck, publikationstyp Tidskrift

E-böcker: medietyp E-text, publikationtyp Bok

 

Målgrupp och litterär kategori

Sökning

Publikationstyper kan sökas med kvalifikator pu och en sifferkod (1-11, se nedan)

Medietyper kan sökas med kvalifikator ty och en bokstavskod. Överordnad medietyp har en enställig kod, övriga består av två tecken. (se nedan). Dessa koder är inte lagrade i posten och finns ej MARC-formatet. De är BOOK-IT-specifika och används endast för sökning, ej katalogisering.

I Expertsöks filterinställningar presenteras underordnade medietyper under den överodnade och markeras med en inledande punkt.

 
     

Publikationstyper /pu

 
     
Benämning Koder MARC21 Sökkod
     

Bok

000/6=a/t + 000/7=m

1

Artikel

000/6=a/t + 000/7=a

2

Dagstidning

000/6=a/t + 000/7=s +  008/21=n

3

Tidskrift

000/6 a/t + 000/7=s + 008/21=p

4

Storstilsbok

000/6=a/t + 000/7=m + 007/0=t + 007/1=b

5

Samling

000/6=a/t+  000/7=c

6

Avhandling

000/6=a/t + 008/24-27=m

7

Festskrift

000/6=a/t + 008/30=1

8

Konferenshandling

000/6=a/t + 008/29=1

9

Recension

000/6=a/t + 008/24-27=o

10

Serie

000/6=a/t + 000/7=b/i/s + 008/21=m

11

Årsbok 000/6=a/t + 000/7=s och 008/24 = y
eller
000/6=a/t + 000/7=m och 008/24=y
12

Medietyper /ty

   
Benämning Koder i MARC21 Sökkod
     

Tryck

allt som är 000/6=a + INTE (007/0=c + 007/01=r)

A

Punktskrift

007/0=f eller 008/23=f

AA

     

Bild

000/6=k

K

Affisch

000/6=k + 007/1=i + 008/33=i

KA

Bildband

007/0=g + 007/1=c/d/f/o
eller
000/6=g/k/o/r + 008/33=f

KB

Diabild

000/6=g +  008/33=s 
eller
007/0=g + 007/1=s/t

KC

Originalkonst

000/6=k +008/33=a

KD

     

Elektroniskt material

000/6=m  eller  007/0=c

M

Multimedia

000/6=m + 007/0=c + 007/1=o

MA

Diskett

000/6=m + 007/0=c + 007/1=j

MB

Dataspel

000/6=m + 008/26=g

MC

     

Film/Video

000/6=g

G

Film, Blu-ray

007/0=v + 007/4=s

GA

Film, DVD

007/0=v  + 007/4=v

GB

Film, VHS

007/0=v + 007/4=b

GC

Spelfilm, filmpatron

007/0=m + 007/1=c

GD

Spelfilm, kassett

007/0=m + 007/1=f

GE

Spelfilm, öppet filmhjul

007/0=m + 007/1=r

GF

E-film 000/06 = g +007/0=c +007/1=r GH

Video, övrigt

007/0=v

 
     

Ljud, musik

000/6=j

J

Musik, CD

000/6=j + 007/0=s + 007/1=d + 007/10=m

JA

Musik, kassett

000/6=j + 007/0=s + 007/1=s

JB

Musik, LP

000/6=j + 007/0=s + 007/10=p/r

JC

     

Ljud, tal

000/6=i

I

Ljudbok, CD

000/6=i + 007/0=s + 007/1=d

IA

Talbok, DAISY

000/6=i + 007/0=c +  007/1=o + 500aDAISY
eller
000/6=i + 007/0=s + 007/1=d + 500aDAISY

IC

Talbok, kassett

000/6=i + 007/0=s + 007/1=s +  008/22=f

ID

Talbok med text

000/6=m + 007/0=c + 007/1=o + 500aDAISY

IE

Tal, kassett

000/6=i + 007/0=s + 007/1=s

IF

Tal, övrigt

000/6=i + 007/0=s

IG

     

Onlineresurser

007/0=c + 007/01=r

L

E-ljudbok

000/6=i + 007/0=c + 007/1=r

LA

E-text

000/6=a + 007/0=c + 007/1=r

LB

Internetlänk

000/6=m +  007/0=c +007/1=r + 008/26=j

LC

     

Kombinerat material

000/6=p

P

Noter

000/6=c/d

C

Föremål

000/6=r

R

Handskrift

006/0=t

T

Karta

000/6=e/f

E

Mikrofilm

007/0=h
eller
008/23=a/b/c

H

Paket

000/6=o

O

Okänd medietyp

Övriga koder

 

 

 

Målgrupp och litterär kategori

Koder för målgrupp: fält 008 position 22

Barn- och ungdomar: j
Andra koder som gäller barn- och ungdomar förekommer också men används normalt inte.

Vuxna: _
Koden g förekommer också men blank rekommenderas.

Sök: j/bn eller INTE j/bn

 

Litterär kategori/genre:

Tryck: visas i fält 008 position 33, värde t ex 1 eller 0

Skönlitteratur: 1 =skönlitteratur alternativt olika koder för olika skönlitterära genrer:
d – dramatik, e – essäer, f -  romaner, h – kåserier, i – brev, j – noveller, m – mer än en genre, p – lyrik, s – tal
Facklitteratur: 0

Förutsätter att det finns fält och värden:

000/06 (medietyp) = någon av koderna a  (tryck) eller t (handskrift)
000/07 (bibliografisk nivå) innehåller ej någon av koderna b, i, s

 

Ljudböcker: ska i fält 008 position 30 ha ett värde för skön- eller facklitteratur

Skönllitteratur: d - talpjäs, f - skönlitterär prosa), o – folksaga, p – dikter
Facklitteratur: övriga

Förutsätter att det finns fält och värde:

000/06 (medietyp) = i

 

Sök: 1/lk för skönlitteratur eller 2/lk för facklitteratur


Allmänna dokument

Allmänna dokument Här finns dokument som handlar om version 10.0. Offline Installation av klient Tips & kända fel  2020-02-24 Loggfiler Inför redovisning av...

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Marc-format, beskrivning

Tillbaka till Grunddata Marc-format, beskrivning Fältskydd Importfilter Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För...

Sidfot

Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015 Legal notices

Omsättningsbeslut

Omlån, fler val = Besluta om omlån I fönstret Fler val  bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren....

Utlån - låna ut

  Låna ut  Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" När du har sökt och...

Meröppet

Funktionsbeskrivning: Meröppet Övergripande beskrivning Funktionen Meröppet  är i första hand utvecklad för att fungera tillsammans med en extern lösning för hantering av bibliotek...

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata Reservationsregler Lägga till reservationsregler Ordning Ändra uppgifter om reservationsregler Ta bort reservationsregler Infångningsstyrning Tips ...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Mängd låntagare

Mängd Låntagare Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Omlån

Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik)
För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge"

Omlån görs antingen med utgångspunkt från exemplaren eller med utgångspunkt från låntagaren. Om regelverket inte tillåter omlån aktiveras knappen Fler val varvid du genom att klicka på Enter kommer till fönstret omlån i vilket omsättningen kan genomföras.

Lånetiden vid omlån styrs av cirkulationsparameter Lånetid, omlån för utlånande enhet, inte omlånande.

Låna om exemplar med utgångspunkt från exemplaren

Du kan låna om medier utan att först identifiera låntagaren. Detta görs i fönstret Omlån. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj Låna om...
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation Omlån i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + O
eller
1. Använd kortkommandot F5.

Läs in exemplarets etikettnummer. Du kan också knappa in etikettnumret manuellt, men måste då avsluta inmatningen med att trycka Enter eller klicka på Lägg till i lista.

När etikettnumret är registrerat visas en dialogruta om att omlånet har genomförts, under förutsättning att det är tillåtet enligt regelverket (klicka på mellanslagstangenten för att stänga dialogrutan). Exemplaret visas nu i delfönstret Gjorda omlån.

Om omlån inte genomförs visas en dialogruta om detta. Exemplarets huvuduppslag och etikettnummer visas i etikettnummerlistan. Inmatningsfältet blir markerat och du kan direkt ange nästa etikettnummer. 

Om du skulle ångra en inläsning av ett etikettnummer där omlån inte tillåts kan du markera önskad rad och klicka på Ta bort.

När du har registrerat de exemplar som ska lånas om och där regelverket säger nej klickar du på knappen Oml.beslut. Detta öppnar fönstret Fler val (se nedan), där du beslutar om och slutför omlånet. 


Låna om böcker med utgångspunkt från låntagaren

Du kan också låna om böcker genom att först identifiera låntagaren och utgå från de böcker låntagaren har hemma. Omlånen görs då i fönstret Låntagarinformation i fliken Böcker hemma. Fönstret kan nås bl a från fönstren Utlån och Återlämning, genom att du klickar på knappen Låntagare.... Om du inte har något av dessa fönster öppna kan du istället söka upp låntagaren i fönstret Sök låntagare. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i menyn
2. Välj Låntagare Sök
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation Sök låntagare i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + F

Sök upp låntagaren (utförlig sökinstruktion finns i kapitlet Sök låntagare) och öppna fliken Böcker hemma. Du kan låna om samtliga exemplar genom att klicka på knappen Låna om alternativt klicka på funktionstangenten F8. Du kan också välja att endast låna om vissa av exemplaren genom att först markera önskade exemplar (CTRL + Klick) och sedan klicka på Låna om  alternativt klicka på  funktionstangenten F8. I båda fallen genomförs omlånen om regelverket tillåter detta, om inte så får du en fråga om att öppna fönstret Fler val där du slutför omlånet.

Omlån, fler val = Besluta om omlån

I fönstret Fler val bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren. Om du har kommit till fönstret Fler val från fönstret Omlån, kan det hända att exemplaren härrör från fler än en låntagare. De olika låntagarna visas då på varsin rad. Beroende på vilken låntagare som är markerad som aktiv visas olika exemplar i exemplarvisningsfältet.

Om ett exemplar blir omlånat samma dag som det lånats ut så räknas det inte som omlånat, under förutsättning att återlämningsdatum är det samma. I Arena, BOOK-IT PUB och i automater går "omlånet" igenom, men utan att räkna upp antalet omlån.

Om låntagaren har en signal, d v s skulder, meddelanden eller försenade medier, visas ett rött stopptecken eller gult varningstecken framför låntagarens namn. (För att få utförligare information kan du klicka på knappen Visa aktiv låntagare..., vilket öppnar fönstret Låntagarinformation för den markerade låntagaren.)

I det stora exemplarvisningsfältet får du information om huvuduppslag, medietyp, ev särskild cirkulationskategori, status, befintligt förfallodatum, föreslaget nytt förfallodatum samt antingen en bock eller en stoppsignal längst ute till höger för de olika exemplaren.

Systemet avgör om exemplaret ska kunna omlånas eller inte, utifrån de regler som angivits cirkulationsparametrarna Lånetid, omlånOmlån, stopp vid status och Omlån, max antal. Om omsättning inte ska tillåtas visas en röd stoppskylt i kolumnen Oml. Om omlån ska tillåtas visas istället en bock. I kolumnen Status visas exemplarets status, dvs om det är försenat, om beräknad skuld finns, d v s om omlån kommer att generera en övertidsavgift, om det är reserverat, om krav eller räkning har skickats ut, om det är ett fjärrlån eller om max antal omlån uppnåtts (enligt cirkulationsparametern Omlån, max antal). Här ser du även om det finns en gul eller röd signal kopplad till låntagaren.


Vid omlån av fjärrlån är kolumnen O.f. (omlånsförfrågan) markerad. Detta innebär att titeln kommer med vid sökning i fjärrlånemodulen på omlånade medier. Avmarkera genom att klicka på knappen Välj/välj bort o.f. om du inte önskar skicka en omlåneförfrågan från fjärrlånemodulen till långivande bibliotek.

Om det eller de exemplar som ska lånas om uppfyller de villkor som är angivna i cirkulationsparametrarna Lånetid, omlån och Omlån, stopp vid status markeras detta med en bock i kolumnen Oml. Klicka därefter på Låna om.

Om du trots stoppsignalen vill låna om exemplaret markerar du raden och klickar på Välj/Välj bort. Därmed ändras stoppsignalen till en bock.

Om du inte är nöjd med det föreslagna nya förfallodatumet kan du ändra detta. Markera raden och välj tidsenhet och skriv in ett nytt värde i grupprutan Annan lånetid uppe till höger i fönstret. Klicka sedan på Använd för markerade. I spalten Annan tidp. visas nu det nya förfallodatumet.
(I Grunddatafönstret Cirkulationsställen finns inställning för vilken tidsenhet som ska vara standard vid utlån respektive omsättning.) 

För att verkställa omlånet klickar du sedan på knappen Låna om. Samtliga exemplar med bock i kanten blir då omlånade, medan exemplar med stopptecken lämnas utan åtgärd och behåller sitt gamla förfallodatum.

Vid omlån av fjärrlån gäller följande:

Föreslaget datum hämtas från cirkulationsparametern Lånetid, omlån för cirkulationskategori Fjärrlån resp. Fjärrlån, öppen.
Om det finns ett datum i fjärrlånefönstrets flik Status, fält Förfallodatum som är senare än dagens datum så hämtas detta istället.
Om det gäller ett ett fjärrlån med öppen lånetid så hämtas datum från fliken Status, fältet Förfallodatum (Cirk), under förutsättning att detta är senare än dagens datum.

Observera att om ett fjärrlån har öppen lånetid och du lånar om i fjärrlånemodulens statusflik genom att ändra Förfallodatum, cirk så slår detta igenom i låntagarpostens Böcker hemma-flik. 

Vid omlån av exemplar på räkning skickas automatiskt e-brev till Ekonomiansvarig under Adresser, egna under förutsättning att e-postadress har angivits där. (Samma gäller också vid omlån i Arena/BOOK-IT PUB.)

Låntagaren kan få ett kvitto på sina omlån, förutsatt att du inte redan har tryckt på Låna om, eller stängt fönstret. Markera kryssrutan för kvittoutskrift och välj sedan eventuellt kvittotyp i listrutan. På det korta kvittot finns det uppgifter om dagens datum, låntagarid, omlånade exemplar, återlämningsdatum och antalet lån. Det långa kvittot ger dessutom information om böcker hemma, låntagarens reservationer och eventuell skuld. Klicka på Låna om för att starta kvittoutskriften.

Grundinställningar för automatisk kvittoutskrift och kort eller långt kvitto görs i Cirkulationsställen.

Om ytterligare låntagare finns blir nästa låntagare markerad som aktiv. Den nya låntagarens exemplar visas nu i visningsfältet och du har möjlighet att kontrollera de olika exemplarens signaler och nya förfallodatum. Verkställ sedan ditt beslut genom att återigen klicka på Låna om. När ingen låntagare återstår stängs fönstret och du kommer tillbaka till det fönster du kom från.

Observera att när en bok lånas om på en annan enhet än där den lånades ut är det lånetidsreglerna för det ursprungliga utlåningsstället som styr.