Tillbaka till Grunddata

 

RFID-inställningar

RFID till Flex är en modul, och om modulen är aktiverad är grunddatafönstret RFID-inställningar tillgängligt (ge behörighet för Systemadministratör till grunddatafönstret  under Administration | Behörigheter). Här gör du inställningar för att kunna koppla  RFID-plattor mot webbklienten Flex.

Lägga till RFID-plattor
Ändra uppgifter om RFID-plattor
Ta bort uppgifter om RFID-plattor

Lägga till RFID-plattor


Välj Administration i huvudmenyn
Välj Grunddata
Välj Flex
Välj RFID-inställningar
Välj enhet
Klicka på Lägg till.

Ange url enligt följande:
ws://<ip-nummer>:7000

där ws står för web socket, ip-numret ska gälla den dator som RFID-plattan är kopplad till, 7000 är nummer för porten som används för kommunikation. Till exempel enligt följande:

ws://176.18.8.99:7000

Ange ett namn som gör det tydligt vilken dator det gäller.

 

Ändra uppgifter om RFID-plattor

Välj Administration i huvudmenyn
Välj Grunddata
Välj Flex
Välj RFID-inställningar
Välj enhet
Markera dator du vill göra ändringar för.
Klicka på Ändra.
Gör önskade ändringar
Klicka på OK eller Spara.

Ta bort uppgifter om RFID-plattor

Välj Administration i huvudmenyn
Välj Grunddata
Välj Flex
Välj RFID-inställningar
Välj enhet
Markera dator du vill ta bort koppling för RFID-platta.
Klicka på Ta bort.
Klicka på OK eller Spara.

Tillbaka till Grunddata