Skrivarinställningar


I fönstret Skrivarinställningar kan du ange sidorientering för utskrifter. (Gäller inte utskrifter från Acrobat Reader).

Radioknappen Stående innebär att utskrifterna görs i  lodrätt format. Stående är markerat som förvalt värde.
Radioknappen Liggande innebär att utskrifterna görs i vågrätt format.
Kryssrutan Anpassa innebär att utskriften anpassas för att få plats på bredden på pappret. Anpassa är markerad som förvalt värde. Om du bockar av Anpassa innebär det i t.ex. fönstret Mängd exemplars träfflista att kolumnerna längs till vänster skrivs ut med allt sitt innehåll, medan kolumner längre till höger inte ryms på utskriften.

I delfönstret Förvalda skrivare visas de skrivare som har valts som default-skrivare för kvitto-utskrifter resp. dokumentutskrifter. Valet görs per dator, i samband med utskrift av kvitto och dokument, och därmed behöver du inte få upp skrivardialogen vid varje utskrift.

Klicka på knappen Rensa inställningar för kvittoskrivare resp. Rensa inställningar för dokumentskrivare och därmed har du möjlighet att välja ny inställning nästa gång du skriver ut kvitto/dokument. Du får då upp en dialogruta med fråga om du vill spara skrivaren som förvald kvitto- eller dokumentskrivare. Om du vid det tillfället svarar JA så har du en förvald skrivare, svarar du NEJ måste du välja vid varje utskrift, och klickar du AVBRYT har du möjlighet att välja vid nästa utskriftstillfälle.