Tillbaka till Grunddata

Periodika - Stat1, Stat2

Lägga till statistikgrupper
Ändra uppgifter om statistikgrupper
Ta bort statistikgrupper

I dessa grunddatafönster presenteras de olika grupper som du kan dela in dina tidskrifter i, om biblioteket använder tilläggsmodulen Periodika.
De alternativ du lägger in här kan du därefter välja för att söka ut tidskrifter i fönstret Prenumeration i Periodika. Namnen Stat1 och Stat2 är lite missvisande eftersom de bara används som utsökningsalternativ, du kan inte se dessa i statistikprofiler.
Systemet levereras med ett antal standardalternativ upplagda, till exempel Dagstidning och Månadstidning respektive Svensk, Dansk, och Tysk.

Här kan du lägga till, ändra och ta bort statistikgrupper.


Lägga till statistikgrupper

Gör så här för att lägga till statistikgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Periodika | Stat1... eller Periodika | Stat2...
3. Klicka på Lägg till...
4. Ange ett namn på statistikgruppen.  Tänk på att inte använda för långa namn, eftersom det är risk för att inte hela namnet syns i presentationen i klienten.
5. Ange en beskrivning av statistikgruppen eller skriv ett in ett bindestreck eller mellanslag.
6.Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.


Ändra uppgifter om statistikgrupper


Gör så här för att ändra uppgifter om statistikgrupper:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Periodika | Stat1... eller Periodika | Stat2...
3. Markera den aktuella statistikgruppen
4. Klicka på Ändra...
5. Utför din ändring
6. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ta bort statistikgrupper

Gör så här för att ta bort statistikgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Periodika | Stat1... eller Periodika | Stat2...
4. Markera den aktuella statistikgruppen
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK.

Bara statistikgrupper som saknar kopplingar till periodika kan tas bort.

Tillbaka till Grunddata