Årsskifteskörning

Administrativa rutiner som berör Inköp

Inför ett nytt budgetår behöver du göra en årsskifteskörning. 

Gör så här för att komma dit:

1. Välj Förvärv i huvudmenyn

2. Välj Inköp | Årsskifteskörning...

eller

1. Klicka på ikonen för Inköp | Årsskifteskörning i verktygsfältet.

Du väljer vilken typ av körning du vill genomföra genom att markera ett av alternativen i grupprutan Typ av körning. Alternativet Skapa budgetår + överför beställningar innebär dels att du skapar ett nytt budgetår (med nya anslag), dels att du för över dina uteliggande beställningar så att de fortsättningsvis belastar det nya årets anslag.

Detta alternativ bör du välja om du gör denna körning i samband med bibliotekets brytdatum för årets budget.

Om du bara vill skapa ett nytt budgetår, väljer du alternativet Skapa budgetår. När du skapar ett nytt budgetår innebär det att anslagen från det gamla budgetåret "kopieras" till det nya budgetåret, och blir möjliga att belasta och justera.

Om du i ett senare skede bara vill överföra beställningar måste du då välja alternativet Skapa budgetår + överför beställningar. Om budgetåret redan är skapat kommer endast beställningar att överföras.

För att ange på vilket sätt de nya anslagsbeloppen ska skapas väljer du ett av de tre alternativen i grupprutan Budget. Alternativet Behåll skapar kopior av de gamla anslagen, och behåller samma belopp. Alternativet Nollställ nollställer beloppen, medan alternativet Räkna om till X procent av ÅÅÅÅ års budget räknar om beloppen till en ny nivå i förhållande till det gamla budgetåret.

Du anger vilket budgetår körningen ska hämta information från genom att välja årtal i listrutan Från:. På samma sätt anger du vilket budgetår körningen ska skapa (och eventuellt överföra beställningar till) genom att välja årtal i listrutan Till:.

Sedan går du vidare och verkställer körningen genom att välja Kör.

När bearbetningen är färdig väljer du Resultat... för att kontrollera resultatet av körningen. Fönstret Anslagsuppföljning öppnas och samtliga anslag för det nya budgetåret visas.

Avsluta årsskifteskörningen genom att klicka på OK eller Spara.

Nu har du skapat inköpsanslag för det kommande året. När du vill att det nya årets anslag ska komma upp som förvalt värde när du gör dina beställningar, ska du även ändra systemparametern Def_Budget_Year.

Administrativa rutiner som berör Inköp

Orderrättighet i Administration | Användare

Avdelningar i Grunddata | Allmänt, standardanslag
Externa formulär i Grunddata | Allmänt
Externa språk i Grunddata | Allmänt
Länder i Grunddata | Allmänt
Organisationsstrukturer i Grunddata | Allmänt, standardanslag
Valutor i Grunddata  | Allmänt

Anslag i Grunddata | Förvärv
Leverantörer i Grunddata | Förvärv
Orderregler i Grunddata | Förvärv

BIB_SERVICE i Parameterunderhåll | Systemparametrar
DEF_CURR i Parameterunderhåll | Systemparametrar
DEF_BUDGET_YEAR i Parameterunderhåll | Systemparametrar